HKD/JPY - Đô la Hồng Kông Đồng Yên Nhật

Tỷ giá thời gian thực
17.8591
+0.1323(+0.75%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  17.7269
 • Giá Mua/Bán:
  17.8579/17.8604
 • Biên độ ngày:
  17.6992 - 17.8717
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Hồng Kông
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Yên Nhật

Phân tích HKD/JPY

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ