GBP/KES - Đồng Bảng Anh Đồng Shilling Kenya

Tỷ giá thời gian thực
163.802
+1.297(+0.80%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  162.505
 • Giá Mua/Bán:
  163.672/163.933
 • Biên độ ngày:
  162.410 - 163.905
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Bảng Anh
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Shilling Kenya

Thảo luận GBP/KES

Bạn cảm thấy thế nào về GBP/KES?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ