CNY/INR - Yuan Trung Quốc Rupee Ấn Độ

Tỷ giá thời gian thực
11.6701
-0.0189(-0.16%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  11.689
 • Giá Mua/Bán:
  11.6694/11.6708
 • Biên độ ngày:
  11.6621 - 11.6897
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Yuan Trung Quốc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Rupee Ấn Độ

Phân tích CNY/INR

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ