CNY/GBP - Yuan Trung Quốc Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.1222
+0.0007(+0.54%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1215
 • Giá Mua/Bán:
  0.1222/0.1222
 • Biên độ ngày:
  0.1215 - 0.1226
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Yuan Trung Quốc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử CNY/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
13/07/2022 - 13/08/2022
0.12220.12160.12260.1215+0.65%
0.12140.12160.12200.1212-0.21%
0.12160.12260.12280.1211-0.77%
0.12260.12260.12280.12210.00%
0.12260.12250.12280.1219+0.10%
0.12250.12180.12320.1218+0.57%
0.12180.12190.12270.1213-0.04%
0.12180.12170.12230.1212+0.18%
0.12160.12060.12180.1202+0.86%
0.12060.12190.12200.1202-1.04%
0.12180.12180.12290.1212+0.12%
0.12170.12180.12240.12160.00%
0.12170.12290.12310.1214-1.01%
0.12290.12300.12360.1225-0.05%
0.12300.12340.12390.1226-0.32%
0.12330.12320.12400.1228+0.14%
0.12320.12370.12430.1231-0.34%
0.12360.12360.12380.12300.00%
0.12360.12400.12430.1231-0.35%
0.12400.12460.12480.1233-0.64%
0.12480.12520.12540.1246-0.26%
0.12510.12520.12570.12480.00%
0.12510.12510.12550.1243+0.09%
Cao nhất: 0.1257Thấp nhất: 0.1202Chênh lệch: 0.0055Trung bình: 0.1227% Thay đổi: -2.3093
Bạn cảm thấy thế nào về CNY/GBP?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ