CHF/PAB - Đồng Frăng Thụy Sỹ Đồng Balboa Panama

Ngoại hối thời gian thực
1.0567
-0.0044(-0.41%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.061
 • Giá Mua/Bán:
  1.0352/1.0781
 • Biên độ ngày:
  1.0555 - 1.0571
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Frăng Thụy Sỹ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Balboa Panama

Dữ liệu Lịch sử CHF/PAB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
1.05671.05661.05711.0555+0.02%
1.05651.06231.06311.0558-0.44%
1.06121.06181.06191.0610-0.08%
1.06201.06191.06321.0581-0.06%
1.06261.06091.06711.0584+0.17%
1.06081.04841.06481.0474+1.19%
1.04831.04711.05151.0460+0.14%
1.04681.03941.05031.0377+0.65%
1.04001.04691.04861.0359-0.64%
1.04671.04121.04801.0389+0.58%
1.04071.04441.04811.0359-0.33%
1.04411.05321.05591.0441-0.85%
1.05311.05031.05471.0484+0.24%
1.05061.04721.05251.0421+0.35%
1.04691.04171.04791.0380+0.51%
1.04161.03881.04341.0352+0.31%
1.03841.03661.04011.0342+0.18%
1.03651.03841.04081.0349-0.32%
1.03981.03421.04171.0302+0.54%
1.03421.02931.03491.0247+0.47%
1.02941.03231.03361.0269-0.26%
1.03211.02261.03591.0215+0.91%
1.02281.02351.02771.0211-0.14%
Cao nhất: 1.0671Thấp nhất: 1.0211Chênh lệch: 0.0460Trung bình: 1.0457% Thay đổi: 3.1698
Bạn cảm thấy thế nào về CHF/PAB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ