CHF/ISK - Đồng Frăng Thụy Sỹ Đồng Kr của Iceland

Ngoại hối thời gian thực
147.54
+0.54(+0.37%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  147
 • Giá Mua/Bán:
  147.35/147.73
 • Biên độ ngày:
  147.30 - 147.94
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Frăng Thụy Sỹ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Kr của Iceland

Dữ liệu Lịch sử CHF/ISK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
147.54147.61147.94147.30+0.25%
147.18146.67148.47146.43+0.49%
146.47145.30147.13145.00+0.95%
145.09146.67147.46144.79-0.86%
146.34145.78147.33145.56+0.50%
145.61147.58148.26143.94-1.22%
147.41146.14147.64145.97+0.99%
145.97145.93146.44145.67+0.17%
145.71144.62146.26144.40+0.94%
144.36143.81144.91143.23+0.54%
143.59145.01145.88143.72-0.88%
144.87145.89146.09144.82-0.58%
145.71145.57146.03144.63+0.24%
145.36145.93146.70144.33-0.24%
145.71144.27146.74143.97+1.14%
144.07143.98145.09143.71+0.24%
143.73145.14145.50143.84-0.84%
144.95146.45146.55144.90-0.88%
146.23145.06147.05144.72+0.93%
144.88144.85145.60143.34+0.16%
144.65144.16145.12144.03+0.48%
143.96145.28145.53144.01-0.74%
145.04146.56146.84144.92-0.92%
146.39146.27146.68145.44+0.33%
Cao nhất: 148.47Thấp nhất: 143.23Chênh lệch: 5.24Trung bình: 145.45% Thay đổi: 1.12
Bạn cảm thấy thế nào về CHF/ISK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ