CHF/CNY - Đồng Frăng Thụy Sỹ Yuan Trung Quốc

Ngoại hối thời gian thực
7.2995
+0.0083(+0.11%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  7.2912
 • Giá Mua/Bán:
  7.2975/7.3015
 • Biên độ ngày:
  7.2920 - 7.3003
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Frăng Thụy Sỹ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Yuan Trung Quốc

Dữ liệu Lịch sử CHF/CNY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/12/2022 - 30/01/2023
7.29767.36897.36967.290566.38K-0.97%
7.36897.36297.37097.35931.76K+0.07%
7.36357.37097.38137.341859.90K-0.05%
7.36757.39057.40877.353364.01K-0.27%
7.38757.35207.39747.337362.87K+0.46%
7.35397.36087.38137.310161.62K-0.04%
7.35717.37097.40717.340565.24K-0.12%
7.36597.39927.40867.345766.76K-0.33%
7.39017.36377.41487.358073.55K+0.40%
7.36037.34787.42267.333483.44K+0.25%
7.34207.26787.37247.264271.40K+1.08%
7.26397.22857.28277.224259.07K+0.48%
7.22957.26397.28007.214173.42K-0.40%
7.25847.26607.27897.207481.56K-0.13%
7.26787.34527.35797.254866.79K-1.05%
7.34477.34867.37167.329572.39K-0.02%
7.34597.36877.38847.308872.53K-0.32%
7.36987.35347.37747.287572.08K+0.32%
7.34657.41177.42417.335172.86K-0.82%
7.40757.38677.43807.370974.94K+0.31%
7.38467.45597.48877.352072.00K-0.92%
7.45327.46207.47337.448737.48K-0.06%
7.45807.54357.55177.442265.85K-1.09%
Cao nhất: 7.5517Thấp nhất: 7.2074Chênh lệch: 0.3442Trung bình: 7.3515% Thay đổi: -3.2168
Bạn cảm thấy thế nào về CHF/CNY?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ