CAD/PKR - Đô la Canada Đồng Rupee Pakistan

Ngoại hối thời gian thực
196.495
+8.705(+4.64%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  187.79
 • Giá Mua/Bán:
  196.130/196.860
 • Biên độ ngày:
  188.055 - 197.545
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Canada
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Pakistan

Dữ liệu Lịch sử CAD/PKR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/12/2022 - 30/01/2023
196.495188.270197.545188.05575.39K+4.37%
188.260188.055188.320188.0552.32K+0.25%
187.790187.965188.355173.74062.06K+8.72%
172.730173.065173.235172.49567.90K-0.09%
172.890173.120173.750172.58575.22K+0.10%
172.720173.045173.425172.10064.79K+0.08%
172.590171.730173.380171.25069.15K+0.54%
171.670170.795171.900170.29078.52K+0.56%
170.710170.205171.000169.55088.71K+0.49%
169.880171.435171.920169.55094.29K-0.65%
171.000170.725171.680170.25586.65K+0.23%
170.610170.765171.360170.47066.71K+0.01%
170.600171.100171.620170.09580.72K-0.13%
170.830170.220171.355169.68583.81K+0.56%
169.880170.215170.505169.61075.19K+0.01%
169.870170.540170.835169.46586.38K-0.06%
169.980169.760170.915169.44584.56K+0.48%
169.160168.050169.910166.72090.23K+1.03%
167.430168.375169.075167.56092.86K-0.26%
167.870166.040168.475165.86596.39K+1.34%
165.650167.015167.775165.66592.17K-0.67%
166.760167.220167.640166.87024.95K-0.17%
167.050167.330167.760166.90072.19K-0.02%
Cao nhất: 197.545Thấp nhất: 165.665Chênh lệch: 31.880Trung bình: 172.714% Thay đổi: 17.605
Bạn cảm thấy thế nào về CAD/PKR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ