ARS/JMD - Đồng Peso Argentina Đô la Jamaica

Tỷ giá thời gian thực
0.43
0.00(-0.90%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.43
 • Giá Mua/Bán:
  0.42/0.43
 • Biên độ ngày:
  0.43 - 0.43
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Jamaica

Dữ liệu Lịch sử ARS/JMD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2023 - 01/12/2023
0.430.430.430.430.00%
0.430.430.430.430.00%
0.430.430.430.430.00%
0.430.430.430.430.00%
0.430.430.440.430.00%
0.430.430.430.430.00%
0.430.440.440.430.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.450.440.00%
0.440.450.450.440.00%
0.450.440.450.440.00%
0.440.450.450.440.00%
0.450.450.450.450.00%
0.450.450.450.450.00%
0.450.440.450.44+1.39%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
0.440.440.440.440.00%
Cao nhất: 0.45Thấp nhất: 0.43Chênh lệch: 0.02Trung bình: 0.44% Thay đổi: -2.20
Bạn cảm thấy thế nào về ARS/JMD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ