Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
Những Giờ Cuối Cùng: Mở khóa dữ liệu cao cấp với Nhận ƯU ĐÃI 60%
Đóng

ARS/JMD - Đồng Peso Argentina Đô la Jamaica

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.43 -0.00    -0.10%
09/12 - Đóng cửa. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Đồng Peso Argentina
Tiền tệ Thứ cấp:  Đô la Jamaica
 • Giá đ.cửa hôm trước: 0.43
 • Giá Mua/Bán: 0.42 / 0.43
 • Biên độ ngày: 0.43 - 0.43
ARS/JMD 0.43 -0.00 -0.10%

Mô hình Nến ARS/JMD

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến ARS JMD tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 1D 1 07/12/2023
Tri-Star Bullish 15 1 09/12/2023 04:30
Tri-Star Bullish 5H 2 08/12/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 2 09/12/2023 03:30
Tri-Star Bearish 15 2 09/12/2023 04:15
Harami Bullish 1M 3 9/23
Tri-Star Bearish 30 3 09/12/2023 03:00
Tri-Star Bullish 1D 4 04/12/2023
Tri-Star Bearish 5H 5 08/12/2023 01:00
Tri-Star Bullish 30 5 09/12/2023 02:00
Tri-Star Bearish 1H 6 08/12/2023 22:00
Tri-Star Bullish 15 6 09/12/2023 03:15
Tri-Star Bullish 1D 7 30/11/2023
Tri-Star Bullish 30 7 09/12/2023 01:00
Tri-Star Bearish 15 8 09/12/2023 02:45
Tri-Star Bearish 1H 9 08/12/2023 19:00
Tri-Star Bearish 30 9 09/12/2023 00:00
Tri-Star Bearish 5H 10 07/12/2023 00:00
Inverted Hammer 1W 12 10/09/2023
Tri-Star Bullish 30 12 08/12/2023 22:30
Tri-Star Bullish 15 12 09/12/2023 01:45
Tri-Star Bullish 5H 13 06/12/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 13 09/12/2023 01:30
Tri-Star Bearish 1H 14 08/12/2023 14:00
Harami Bullish 1W 15 20/08/2023
Harami Cross 1W 15 20/08/2023
Tri-Star Bearish 5H 15 05/12/2023 23:00
Tri-Star Bearish 30 15 08/12/2023 21:00
Tri-Star Bullish 1H 16 08/12/2023 12:00
Tri-Star Bullish 15 16 09/12/2023 00:45
Tri-Star Bullish 5H 19 05/12/2023 03:00
Tri-Star Bullish 30 19 08/12/2023 19:00
Tri-Star Bearish 5H 20 04/12/2023 22:00
Tri-Star Bullish 1H 20 08/12/2023 08:00
Tri-Star Bearish 30 20 08/12/2023 18:30
Tri-Star Bearish 1H 21 08/12/2023 07:00
Tri-Star Bullish 30 21 08/12/2023 18:00
Tri-Star Bearish 15 21 08/12/2023 23:30
Tri-Star Bullish 15 22 08/12/2023 23:15
Tri-Star Bearish 1H 23 08/12/2023 05:00
Tri-Star Bullish 5H 24 04/12/2023 02:00
Tri-Star Bullish 1H 24 08/12/2023 04:00
Harami Cross Bearish 1D 25 09/11/2023
Tri-Star Bearish 15 25 08/12/2023 22:30
Belt Hold Bullish 1M 26 10/21
Tri-Star Bearish 5H 26 01/12/2023 19:00
Tri-Star Bullish 15 26 08/12/2023 22:15
Tri-Star Bearish 30 27 08/12/2023 15:00
Tri-Star Bullish 30 28 08/12/2023 14:30
Abandoned Baby Bullish 1M 29 7/21
Tri-Star Bullish 5H 29 01/12/2023 04:00
Tri-Star Bullish 15 29 08/12/2023 21:30
Bullish doji Star 1M 30 6/21
Tri-Star Bearish 1D 30 03/11/2023
Tri-Star Bearish 30 30 08/12/2023 13:30
Tri-Star Bearish 5H 31 30/11/2023 18:00
Tri-Star Bearish 1H 31 07/12/2023 21:00
Tri-Star Bearish 15 31 08/12/2023 21:00
Harami Bullish 1M 32 4/21
Tri-Star Bullish 1D 32 01/11/2023
Tri-Star Bearish 1D 35 29/10/2023
Tri-Star Bearish 15 35 08/12/2023 20:00
Tri-Star Bullish 5H 36 29/11/2023 17:00
Tri-Star Bearish 1H 36 07/12/2023 16:00
Tri-Star Bullish 30 37 08/12/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 37 08/12/2023 19:30
Tri-Star Bullish 1D 38 25/10/2023
Tri-Star Bullish 5H 39 29/11/2023 02:00
Tri-Star Bullish 1H 40 07/12/2023 12:00
Tri-Star Bearish 30 40 08/12/2023 08:30
Tri-Star Bullish 15 41 08/12/2023 18:30
Tri-Star Bearish 1H 42 07/12/2023 10:00
Tri-Star Bullish 30 42 08/12/2023 07:30
Tri-Star Bearish 15 42 08/12/2023 18:15
Inverted Hammer 1M 43 5/20
Tri-Star Bullish 5H 43 28/11/2023 06:00
Harami Bullish 1M 44 4/20
Tri-Star Bearish 30 44 08/12/2023 06:30
Abandoned Baby Bearish 1M 45 3/20
Bullish Hammer 1W 45 22/01/2023
Tri-Star Bearish 1H 45 07/12/2023 07:00
Tri-Star Bullish 15 45 08/12/2023 17:30
Tri-Star Bullish 1H 46 07/12/2023 06:00
Belt Hold Bullish 1M 47 01/20
Bullish Engulfing 1M 47 01/20
Gravestone Doji 1D 48 13/10/2023
Tri-Star Bullish 5H 48 27/11/2023 05:00
Tri-Star Bearish 30 48 08/12/2023 04:30
Tri-Star Bullish 15 48 08/12/2023 16:45
Tri-Star Bearish 15 49 08/12/2023 16:30
Tri-Star Bullish 1D 50 11/10/2023
Tri-Star Bullish 1H 51 07/12/2023 01:00
Tri-Star Bullish 30 51 08/12/2023 03:00
Tri-Star Bearish 15 51 08/12/2023 16:00
Abandoned Baby Bearish 1M 52 8/19
Engulfing Bearish 1M 52 8/19
Evening Doji Star 1M 52 8/19
Evening Star 1M 52 8/19
Tri-Star Bearish 1D 52 09/10/2023
Tri-Star Bullish 5H 52 24/11/2023 12:00
Tri-Star Bullish 1H 53 06/12/2023 23:00
Tri-Star Bullish 30 53 08/12/2023 02:00
Tri-Star Bullish 15 54 08/12/2023 15:15
Tri-Star Bearish 30 55 08/12/2023 01:00
Tri-Star Bearish 15 55 08/12/2023 15:00
Tri-Star Bullish 1D 57 03/10/2023
Tri-Star Bullish 5H 57 23/11/2023 11:00
Tri-Star Bullish 30 57 08/12/2023 00:00
Tri-Star Bearish 1D 58 02/10/2023
Tri-Star Bullish 1H 58 06/12/2023 18:00
Tri-Star Bullish 15 58 08/12/2023 14:15
Three Inside Up 1M 59 01/19
Harami Bullish 1M 60 12/18
Inverted Hammer 1M 60 12/18
Tri-Star Bearish 1D 60 29/09/2023
Tri-Star Bearish 5H 60 22/11/2023 20:00
Tri-Star Bearish 1H 60 06/12/2023 16:00
Tri-Star Bullish 15 61 08/12/2023 13:30
Tri-Star Bullish 1D 62 27/09/2023
Tri-Star Bullish 30 62 07/12/2023 21:30
Tri-Star Bearish 15 62 08/12/2023 13:15
Tri-Star Bullish 5H 63 22/11/2023 05:00
Tri-Star Bearish 30 64 07/12/2023 20:30
Tri-Star Bearish 1H 65 06/12/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 65 08/12/2023 12:30
Shooting Star 1D 67 21/09/2023
Inverted Hammer 1D 67 21/09/2023
Tri-Star Bullish 1H 67 06/12/2023 09:00
Tri-Star Bearish 1H 68 06/12/2023 08:00
Tri-Star Bullish 5H 69 20/11/2023 23:00
Tri-Star Bearish 30 69 07/12/2023 18:00
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email