ARS/GBP - Đồng Peso Argentina Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.00219
0.00000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.00219
 • Giá Mua/Bán:
  0.00219/0.00219
 • Biên độ ngày:
  0.00219 - 0.00220
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Phân tích ARS/GBP

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ