ARS/GBP - Đồng Peso Argentina Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.00219
+0.00001(+0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.00218
 • Giá Mua/Bán:
  0.00219/0.00219
 • Biên độ ngày:
  0.00218 - 0.00220
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử ARS/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
10/11/2023 - 10/12/2023
0.002190.002180.002200.00218+0.46%
0.002180.002190.002190.002180.00%
0.002190.002190.002190.002180.00%
0.002190.002180.002190.002180.00%
0.002180.002180.002190.00218+0.24%
0.002180.002180.002180.00218-0.23%
0.002180.002200.002200.00218-0.47%
0.002200.002190.002200.00219+0.46%
0.002190.002190.002190.00218-0.44%
0.002190.002200.002210.00219-0.46%
0.002200.002230.002230.00220-1.07%
0.002230.002220.002230.002220.00%
0.002220.002230.002240.00222-0.45%
0.002230.002250.002250.00223-0.46%
0.002250.002240.002250.00224+0.31%
0.002240.002260.002260.00224-1.16%
0.002260.002280.002280.00226-0.70%
0.002280.002270.002280.00227+0.28%
0.002270.002280.002290.002270.00%
0.002280.002280.002290.002270.00%
0.002280.002290.002290.00227-0.46%
0.002290.002330.002330.00228-2.11%
0.002330.002340.002340.002330.00%
0.002340.002340.002340.002340.00%
0.002340.002340.002340.002340.00%
Cao nhất: 0.00234Thấp nhất: 0.00218Chênh lệch: 0.00016Trung bình: 0.00224% Thay đổi: -6.01873
Bạn cảm thấy thế nào về ARS/GBP?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ