AED/JOD - Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Đồng Dinar Jordan

Ngoại hối thời gian thực
0.1930
0.0000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.193
 • Giá Mua/Bán:
  0.1928/0.1933
 • Biên độ ngày:
  0.1930 - 0.1933
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Jordan

Dữ liệu Lịch sử AED/JOD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/10/2022 - 26/11/2022
0.19300.19300.19330.19300.00%
0.19300.19300.19330.19290.00%
0.19300.19300.19330.19300.00%
0.19300.19300.19330.19300.00%
0.19300.19320.19340.19300.00%
0.19300.19320.19320.1930+0.17%
0.19270.19320.19350.19290.00%
0.19270.19300.19340.19290.00%
0.19270.19320.19360.19290.00%
0.19270.19320.19350.19280.00%
0.19270.19320.19360.19290.00%
0.19270.19320.19360.19290.00%
0.19270.19300.19340.19280.00%
0.19270.19320.19350.19280.00%
0.19270.19320.19340.19290.00%
0.19270.19310.19370.1928-0.16%
0.19300.19320.19370.1928+0.16%
0.19270.19300.19340.19280.00%
0.19270.19300.19360.19290.00%
0.19270.19300.19360.19280.00%
0.19270.19310.19370.19280.00%
0.19270.19300.19370.19280.00%
0.19270.19300.19310.19300.00%
0.19270.19300.19360.19290.00%
Cao nhất: 0.1937Thấp nhất: 0.1928Chênh lệch: 0.0009Trung bình: 0.1928% Thay đổi: 0.1741
Bạn cảm thấy thế nào về AED/JOD?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ