AED/GBP - Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.2250
+0.0002(+0.10%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2247
 • Giá Mua/Bán:
  0.2249/0.2250
 • Biên độ ngày:
  0.2244 - 0.2256
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Dirham Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử AED/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 09/08/2022
0.22500.22530.22560.2244-0.14%
0.22530.22570.22600.2243-0.08%
0.22550.22390.22680.2237+0.76%
0.22370.22420.22570.2231-0.16%
0.22410.22360.22500.2230+0.22%
0.22360.22220.22390.2217+0.64%
0.22220.22380.22400.2214-0.68%
0.22370.22360.22570.2223+0.08%
0.22350.22400.22500.2233-0.16%
0.22390.22640.22650.2234-1.07%
0.22630.22610.22760.2252+0.13%
0.22600.22680.22770.2252-0.33%
0.22670.22700.22850.2256-0.09%
0.22690.22750.22900.2268-0.18%
0.22740.22690.22780.2261+0.20%
0.22690.22770.22830.2260-0.33%
0.22770.22970.22970.2262-0.84%
0.22960.23030.23060.2292-0.25%
0.23020.22900.23150.2289+0.55%
0.22890.22900.23020.22750.00%
0.22890.22900.23060.2284+0.03%
0.22890.22630.22950.2261+1.16%
Cao nhất: 0.2315Thấp nhất: 0.2214Chênh lệch: 0.0101Trung bình: 0.2261% Thay đổi: -0.5777
Bạn cảm thấy thế nào về AED/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ