ETH/EUR - Ethereum Đồng Euro

1,214.93
+43.79(+3.74%)
 • Khối lượng:
  7,838
 • Giá Mua/Bán:
  1,214.81/1,214.93
 • Biên độ ngày:
  1,163.89 - 1,223.50
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Ethereum
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Euro

Dữ liệu Lịch sử ETH/EUR Kraken

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2022 - 08/12/2022
1,214.931,171.141,220.891,163.897.84K+3.74%
1,171.141,213.061,218.801,160.736.75K-3.46%
1,213.061,198.731,216.401,183.5011.28K+1.20%
1,198.731,213.521,237.931,187.7510.99K-1.29%
1,214.361,178.961,220.481,178.594.01K+3.04%
1,178.481,229.961,238.261,175.005.50K-4.19%
1,229.961,212.381,231.531,204.068.96K+1.45%
1,212.381,242.311,243.071,204.556.27K-2.41%
1,242.311,178.251,256.311,173.0013.62K+5.44%
1,178.251,128.671,186.931,120.009.86K+4.39%
1,128.671,150.471,154.241,107.9513.24K-1.89%
1,150.391,157.961,174.801,147.083.74K-0.65%
1,157.961,150.821,185.901,149.544.61K+0.62%
1,150.821,155.201,158.211,123.367.53K-0.43%
1,155.801,135.961,165.151,132.7311.79K+1.69%
1,136.631,102.191,142.691,093.1015.51K+3.12%
1,102.191,079.281,110.651,045.8619.50K+2.11%
1,079.401,103.811,115.001,053.4523.38K-2.21%
1,103.811,177.391,185.211,094.8612.57K-6.25%
1,177.391,167.971,191.191,167.343.22K+0.84%
1,167.561,176.471,180.751,160.006.54K+0.40%
1,162.901,170.691,179.991,140.2012.64K+0.23%
1,160.201,208.681,219.841,140.0015.85K-4.00%
1,208.601,202.101,237.001,197.0313.72K+0.54%
1,202.101,179.871,248.851,132.9322.55K+1.88%
1,179.871,210.001,225.451,156.349.42K-2.43%
1,209.281,240.931,243.841,194.1711.28K-2.55%
1,240.931,272.581,281.451,166.2721.62K-2.49%
1,272.581,099.161,327.931,083.5153.71K+15.90%
1,097.961,327.921,330.681,071.6876.09K-17.32%
1,328.001,565.781,573.331,233.4657.57K-15.19%
Cao nhất: 1,573.33Thấp nhất: 1,045.86Chênh lệch: 527.47Trung bình: 1,181.50% Thay đổi: -22.41
Bạn cảm thấy thế nào về ETH/EUR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ