BTC/TRY - Bitcoin Lira Thổ Nhĩ Kỳ

325,475
+6,475(+2.03%)
 • Khối lượng:
  369
 • Giá Mua/Bán:
  324,944/325,475
 • Biên độ ngày:
  317,200 - 326,900
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:Bitcoin
 • Tiền tệ Thứ cấp:Lira Thổ Nhĩ Kỳ

Dữ liệu Lịch sử BTC/TRY Paribu

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2022 - 08/12/2022
325,475318,200326,900317,2000.37K+2.29%
318,200322,095323,200317,0010.36K-1.21%
322,095322,000323,200320,3000.36K+0.03%
322,000324,499328,500318,2500.37K-0.77%
324,499320,000325,320320,0000.34K+1.41%
320,000323,295323,833319,5000.35K-1.02%
323,295320,998324,990318,5110.37K+0.72%
320,998323,748325,890318,2500.38K-0.85%
323,748312,927325,000310,2660.41K+3.46%
312,927308,995315,000306,0150.37K+1.27%
308,995314,500314,598303,1090.38K-1.75%
314,500314,155316,400313,2010.34K+0.11%
314,155316,250317,290314,0000.35K-0.66%
316,250315,500316,992311,0000.37K+0.24%
315,500315,700319,100313,6140.37K-0.06%
315,700307,500318,325307,0990.39K+2.67%
307,500302,000311,500298,0660.40K+1.82%
302,000313,055315,499295,1580.42K-3.53%
313,055318,287320,450312,0000.35K-1.64%
318,287317,066320,450316,6490.34K+0.49%
316,725320,125321,500315,6360.37K-0.68%
318,888318,744319,999312,4230.38K+0.91%
316,000322,005322,300313,0550.38K-1.86%
322,005318,000324,500315,3680.39K+1.26%
318,000313,798325,400305,0000.43K+1.34%
313,798321,609324,599312,2500.35K-2.43%
321,609325,200326,601316,5000.36K-1.10%
325,200332,300333,900312,1220.44K-2.14%
332,300308,844342,999306,5710.54K+7.59%
308,844350,600359,682303,5000.55K-11.91%
350,600386,000387,980340,0000.47K-9.17%
Cao nhất: 387,980Thấp nhất: 295,158Chênh lệch: 92,822Trung bình: 318,811% Thay đổi: -16
Bạn cảm thấy thế nào về BTC/TRY?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ