Hợp đồng Tương lai Dầu Đậu nành Hoa Kỳ - 01/24 (ZLF4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
51.77
-0.57(-1.09%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
51.7652.34
Biên độ 52 tuần
44.5372.68
Giá đ.cửa hôm trước
52.34
Giá mở cửa
52.34
Biên độ ngày
51.76-52.34
Biên độ 52 tuần
44.53-72.68
Thay đổi 1 năm
-27.69%
Tháng
Tháng 1 24
Quy mô HĐ
60.000 Pao
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Nông nghiệp
Đơn vị:1 cân Anh

Mọi Người Cũng Xem

481.60
ZC
-0.19%
4,276.00
CC
+0.07%
1,335.62
ZS
-0.55%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BOc2?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc