Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Reserve Bank of Fiji

Thêm Thông Tin

The Reserve Bank of Fiji (RBF) is the central bank of the Pacific island country of Fiji. The responsibilities of the FRB include issue of currency, control of money supply, currency exchange, monetary stability, promotion of sound finances, and fostering economic development.

Chủ tịch: Mr. Barry Whiteside

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email