Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

National Bank of Kazakhstan

Thêm Thông Tin

The National Bank represents, within the limits of its authority, the interests of the Republic of Kazakhstan in the relations with the central banks, with banks of other countries, in the international banks and other financial-credit organizations. The National Bank is accountable to the President of the Republic of Kazakhstan, but within the limits of authority granted by the legislation, is independent in its activity.

Chủ tịch: Akishev Daniyar Talgatovich

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email