Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Central Bank of the Republic of China (Taiwan)

Thêm Thông Tin

According to the Central Bank of China Act, the Bank's operational objectives include promoting financial stability, ensuring sound banking operations, maintaining the stable internal and external value of the currency and, within the scope of the above three objectives, fostering economic development.

Chủ tịch: Fai-Nan Perng

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email