Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Central Bank of Bolivia

Thêm Thông Tin

The Central Bank of Bolivia (Spanish: Banco Central de Bolivia) is responsible for monetary policy and the issuance of banknotes. The bank was established by Law 632, passed on July 20, 1928. On April 20, 1929, its name was changed to Banco Central de Bolivia, and on July 1, 1929, the bank officially began operations.

Thống Đốc Ngân Hàng Trung Ương: Marcelo Zabalaga Estrada

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email