😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Xếp hạng tín nhiệm của CVS Health bị hạ bởi cơ quan tín dụng Gimme

Ngày đăng 00:22 24/05/2024
© Reuters.
CVS
-

Trong một báo cáo gần đây, Gimme Credit, một công ty chuyên phân tích trái phiếu doanh nghiệp, đã giảm xếp hạng tín dụng của CVS Health (CVS), chỉ ra những lo ngại liên quan đến bộ phận Aetna Medicare Advantage và sự sụt giảm dòng tiền. Xếp hạng đã được thay đổi từ Ổn định sang Xấu đi, điều này cho thấy triển vọng tiêu cực đối với tình hình tài chính của công ty trong ngắn hạn.

CVS Health, được công nhận với mạng lưới nhà thuốc rộng khắp, đã mở rộng thành ba lĩnh vực riêng biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm các dịch vụ quản lý lợi ích dược phẩm (PBM) và Aetna. Chiến lược của công ty để có được các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính nhằm tạo ra một bộ dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, Gimme Credit chỉ ra rằng chiến lược này, đặc biệt là việc mua lại Aetna và các dịch vụ Medicare Advantage của nó, đã đưa ra một yếu tố rủi ro ảnh hưởng xấu đến tính minh bạch tài chính của công ty.

Đánh giá của Gimme Credit nhấn mạnh rằng cách tiếp cận để cung cấp một thị trường chăm sóc sức khỏe toàn diện vẫn chưa được xác nhận và đã dẫn đến sự không chắc chắn về tài chính. Dòng tiền của CVS Health hiện nay thay đổi nhiều hơn và khả năng thích ứng tài chính của nó đã bị tổn hại. Ngay cả với các hoạt động tài chính thận trọng, công ty phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận giảm chủ yếu nằm ngoài ảnh hưởng của ban quản lý.

Việc giảm xếp hạng của Gimme Credit phản ánh những trở ngại mà CVS Health đang phải đối mặt với các hoạt động Aetna Medicare Advantage của mình. Sự thay đổi của lĩnh vực này, cùng với dòng tiền ít ổn định hơn, cho thấy CVS có thể phải vật lộn để duy trì danh tiếng tài chính của mình trong tương lai gần.


Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của AI và được kiểm tra bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.