😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Thẩm phán Hoa Kỳ ra phán quyết có lợi cho nhóm hoạt động chống lại Exxon

Ngày đăng 06:05 18/06/2024
© Reuters.
XOM
-

Trong một diễn biến pháp lý gần đây, một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra phán quyết bác bỏ vụ kiện do Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) đưa ra chống lại nhóm nhà đầu tư hoạt động Arjuna Capital. Quyết định này được đưa ra sau khi Arjuna Capital đồng ý không nộp hồ sơ ủy quyền trong tương lai tại các cuộc họp cổ đông thường niên của Exxon.

Vụ kiện của Exxon, công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ, đã làm dấy lên lo ngại giữa các nhóm hoạt động và các nhà đầu tư hưu trí công cộng. Họ lo ngại rằng nếu vụ kiện thành công, nó có thể ngăn chặn việc trao đổi quan điểm giữa các cổ đông và các công ty đại chúng.

Việc sa thải vụ kiện có nghĩa là một sự nhẹ nhõm cho các nhà hoạt động cổ đông, những người thường sử dụng hồ sơ ủy quyền như một phương tiện để gây ảnh hưởng đến các chính sách của công ty và ủng hộ những thay đổi. Hồ sơ ủy quyền là tài liệu mà các cổ đông có thể nộp để đề xuất kinh doanh mới hoặc đề cử giám đốc tại cuộc họp thường niên của công ty.

Thỏa thuận của Arjuna Capital để không đưa ra các hồ sơ ủy quyền trong tương lai tại các cuộc họp thường niên của Exxon là một yếu tố quan trọng trong quyết định bác bỏ vụ kiện của thẩm phán. Kết quả này đã ngăn chặn một hạn chế tiềm ẩn đối với các cuộc tranh luận của cổ đông, đó là một khía cạnh quan trọng của quản trị doanh nghiệp và sự tham gia của nhà đầu tư.

Reuters đã đóng góp cho bài viết này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.