🟢 Thị trường đang đi lên. Mỗi thành viên trong cộng đồng hơn 120 nghìn người này đều biết họ nên làm gì. Bạn cũng vậy.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Một mã cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, kỳ vọng tăng hơn 10%

Ngày đăng 04:00 14/04/2024
Một mã cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, kỳ vọng tăng hơn 10%
VIB
-

CTCK Vietcap đã tăng giá mục tiêu cho mã cổ phiếu này do tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024. Mảng bán lẻ chiếm 85% danh mục cho vay của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB (HM:VIB)). Ngân hàng có dư nợ tín dụng rất thấp đối với các công ty BĐS và trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu doanh nghiệp chiếm 0,4% dư nợ tín dụng của VIB và được phát hành bởi các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ.

Công ty chứng khoán Vietcap điều chỉnh giảm 7,5% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do giả định chi phí dự phòng tăng 63,1%, ảnh hưởng nhiều hơn dự báo thu nhập từ HĐKD (TOI) tăng 5,6%.

>> Hai cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị đầu tư, kỳ vọng tăng 19%

Diễn biến giá cổ phiếu VIB
CTCK Vietcap điều chỉnh giá mục tiêu cho VIB lên 26.000 đồng/CP, kỳ vọng tăng 10,16% nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu VIB đã tăng gần 25% trong 6 tháng qua. Giá mục tiêu cao hơn của CTCK Vietcap đến từ tác động tích cực của việc CTCK Vietcap cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và mức tăng 0,8% trong dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2027 của CTCK Vietcap (lần lượt thay đổi -7,5%/-2,2%/ 1,9%/8,4% trong năm 2024/2025/2026/2027).

>> Một mã cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng tới 24%

Bình luận mới nhất

Đang tải bài viết tiếp theo…
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.