TR/CC CRB Gold (TRCCRBGC)

Các Chỉ Số Thế Giới
11.8335
0.0000(0.00%)
  • Giá mở cửa:
    11.9907
  • Biên độ ngày:
    11.8322 - 12.0061
  • Biên độ 52 tuần:
    11.7912 - 12.8783

Tổng quan TR/CC CRB Gold

Giá đ.cửa hôm trước
11.8723
Khối lượng
0
Biên độ ngày
11.8322-12.0061
Giá mở cửa
11.9907
K.Lg T.bình (3 thg)
-
Biên độ 52 tuần
11.7912-12.8783
Thay đổi 1 năm
0%
Bạn cảm thấy thế nào về TR/CC CRB Gold?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tin tức TR/CC CRB Gold

Phân tích TR/CC CRB Gold

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Trung bình Động
Chỉ báo Kỹ thuật
Tổng kết