OMX Stockholm Financials GI Index (SX30GI)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
4,335.43
-3.39
(-0.08%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
4,288.85
4,356.29
Biên độ 52 tuần
3,482.90
4,651.29
Thay đổi 1 năm
18.48%

Phân tích OMX Stockholm Financials GI Index