OMX Stockholm 30 (OMXS30)

Stockholm
Tiền tệ tính theo SEK
Miễn trừ Trách nhiệm
2,177.04
-25.40
(-1.15%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
2,173.88
2,187.55
Biên độ 52 tuần
1,781.87
2,326.12
Khối lượng
45,663,136
Thay đổi 1 năm
18.62%

Thảo luận OMX Stockholm 30