NASDAQ Computer (IXK)

NASDAQ
7,963.7
-250.5(-3.05%)
 • Giá mở cửa:
  8,072.8
 • Biên độ ngày:
  7,863.6 - 8,083.5
 • Biên độ 52 tuần:
  7,863.6 - 12,436.6
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Hoa Kỳ
 • # Thành Phần:463

Dữ liệu Lịch sử NASDAQ Computer

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 30/09/2022
7,963.78,072.88,080.97,863.6-3.05%
8,214.28,039.58,253.88,002.1+1.25%
8,112.58,206.48,275.68,031.3+0.26%
8,091.18,115.68,264.78,076.6-0.58%
8,138.28,176.68,195.08,034.0-1.41%
8,254.68,271.48,344.78,197.1-0.79%
8,320.48,488.88,630.98,319.3-1.59%
8,455.28,423.88,522.68,387.2-0.56%
8,502.88,338.68,511.18,337.9+0.94%
8,423.88,378.78,435.38,311.7-0.65%
8,478.98,581.28,661.78,430.0-2.23%
8,672.38,672.98,717.68,584.6+0.51%
8,628.38,891.38,935.48,609.3-5.96%
9,175.59,093.59,179.69,088.7+1.48%
9,041.88,920.79,061.38,916.4+2.40%
8,829.78,720.18,884.88,703.4+0.20%
8,812.18,682.28,849.28,652.6+1.76%
8,659.78,746.08,781.98,613.3-0.97%
8,744.28,960.99,007.88,698.7-1.41%
8,869.18,829.98,883.58,674.9-0.66%
8,927.79,067.59,109.08,924.8-0.74%
8,994.19,154.99,164.38,911.9-1.07%
Cao nhất: 9,179.6Thấp nhất: 7,863.6Chênh lệch: 1,315.9Trung bình: 8,559.5% Thay đổi: -12.4