MSCI Pan Euro (MSPE)

Các Chỉ Số Thế Giới
1,360.33
+8.84(+0.65%)
  • Giá mở cửa:
    1,354.28
  • Biên độ ngày:
    1,354.28 - 1,367.14
  • Biên độ 52 tuần:
    1,240.37 - 1,492.61

Dữ liệu Lịch sử MSCI Pan Euro

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 10/08/2022
1,360.331,354.281,367.141,354.28+0.65%
1,351.491,359.911,359.961,349.62-0.58%
1,359.311,358.331,368.241,356.28+0.07%
1,358.321,352.771,359.071,348.80+0.37%
1,353.361,353.951,356.121,345.30-0.19%
1,355.871,355.721,364.101,354.81-0.16%
1,358.071,344.131,360.481,344.13+1.13%
1,342.961,334.841,343.171,329.22+0.95%
1,330.371,326.811,333.831,326.58+0.37%
1,325.491,322.631,328.021,320.91+0.22%
1,322.531,317.431,324.701,311.54+0.28%
1,318.901,316.361,325.801,311.65+0.22%
1,315.941,310.691,316.991,302.13+0.32%
1,311.681,315.581,322.361,306.98-0.33%
1,316.081,295.411,317.711,288.71+1.38%
1,298.151,291.141,306.431,291.14+0.82%
1,287.571,267.501,288.431,265.61+1.78%
1,265.031,283.371,283.651,259.50-1.47%
1,283.921,296.901,296.901,273.42-1.03%
1,297.291,289.721,297.991,280.88+0.47%
1,291.221,290.081,294.641,277.54-0.36%
Cao nhất: 1,368.24Thấp nhất: 1,259.50Chênh lệch: 108.74Trung bình: 1,323.99% Thay đổi: 4.97