Leverage Shares -1x Short Boeing ETP Securities (SBA)

Luân Đôn
Tiền tệ tính theo GBP
Miễn trừ Trách nhiệm
400.30
-1.05(-0.26%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
396.00401.05
Biên độ 52 tuần
298.10711.88
Giá đ.cửa hôm trước
397.6
Giá Mở Cửa
400.75
Khối lượng
1,001
KLTB (3 thg)
343
Thay đổi 1 năm
-44.32%
Biên độ ngày
396-401.05
Biên độ 52 tuần
298.1-711.88
Vốn Hóa T.Trg
-
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Anh Quốc
Mã ISIN:XS2297551454
SEDOL:BM8ST91
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu