Direxion Daily S&P 500® Bear 3X Shares (SPXS)

NYSE
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
13.15
+0.20(+1.54%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
13.22+0.07(+0.53%)
Biên độ ngày
13.1313.35
Biên độ 52 tuần
12.6923.55
Giá đ.cửa hôm trước
12.95
Giá Mở Cửa
13.24
Khối lượng
18,743,302
KLTB (3 thg)
23,224,096
Thay đổi 1 năm
-30.2%
Biên độ ngày
13.13-13.35
Biên độ 52 tuần
12.69-23.55
Vốn Hóa T.Trg
666.63M
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:ETF
Thị trường:Hoa Kỳ
Đơn vị phát hành:Direxion
Làm cơ sở:S&P 500 TR
Lớp Tài Sản:Cổ phiếu
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về SPXS?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc