CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (IVS)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
5,200.0
+100.0
(+1.96%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
5,000.0
5,200.0
Biên độ 52 tuần
3,600.0
14,600.0
Khối lượng
28,800
Giá đ.cửa hôm trước
5,100
Giá mở cửa
5,000
Biên độ ngày
5,000-5,200
Biên độ 52 tuần
3,600-14,600
Khối lượng
28,800
KLTB (3 thg)
18,387
Thay đổi 1 năm
-64.38%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
69,350,000
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Hồ sơ Công ty CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (GTJA Vietnam), tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, là một công ty cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư và môi giới có trụ sở tại Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, dịch vụ lưu ký, dịch vụ bảo lãnh phát hành và dịch vụ tư vấn đầu tư. Công ty cũng tham gia tự doanh chứng khoán, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng doanh nghiệp cho các hoạt động như niêm yết, chào bán cổ phần, mua bán và sát nhập, tái cơ cấu tài chính và cổ phần hoá.