Transportadora de Gas del Norte SA Class C (TGNO4)

Buenos Aires
442.000
+17.500(+4.12%)
  • Khối lượng:
    156,524
  • Giá Mua/Bán:
    440.500/442.000
  • Biên độ ngày:
    418.000 - 449.000
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Transportadora Gas Norte C đã đạt mức giá giao dịch cao nhất của họ trong năm vừa qua (khoảng thời gian 52 tuần). Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được dùng để phân tích giá trị hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.

Bình luận TGNO4

Bạn cảm thấy thế nào về Transportadora Gas Norte C?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)