CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
8,500
-100(-1.16%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
8,1008,600
Biên độ 52 tuần
5,60010,500
Giá đ.cửa hôm trước
8,600
Giá mở cửa
8,500
Biên độ ngày
8,100-8,600
Biên độ 52 tuần
5,600-10,500
Khối lượng
2,000
KLTB (3 thg)
2,000
Thay đổi 1 năm
0%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
196,980,622
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Hồ sơ Công ty CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV là công ty có trụ sở tại Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực điện năng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực
Năng lượng
Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam

Báo cáo Thu nhập B