Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG)

Ho Chi Minh
44,000.0
-1,300.0(-2.87%)
  • Khối lượng:
    51,200
  • Giá Mua/Bán:
    0.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    43,700.0 - 45,800.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Bình luận THG

Bạn cảm thấy thế nào về Xây dựng Tiền Giang?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)