Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
48,500.0 +2500.0    +5.43%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000S552 
 • Khối lượng: 6,907
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 46,000.0 - 48,500.0
Sông Đà 505 48,500.0 +2500.0 +5.43%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 1M Hiện tại
Dark Cloud Cover 1M Hiện tại
Three Inside Up 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1D 1 17/01/2022
Harami Cross 1D 1 17/01/2022
Belt Hold Bearish 1W 2 02/01/2022
Belt Hold Bearish 1D 2 13/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 2 17/01/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1D 3 12/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 3 12/01/2022
Bullish Engulfing 1D 3 12/01/2022
Harami Bullish 5H 3 13/01/2022 12:00
Harami Cross 5H 3 13/01/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 3 17/01/2022 13:00
Deliberation Bearish 1M 4 9/21
Doji Star Bearish 1M 4 9/21
Three Inside Up 1W 4 19/12/2021
Bullish doji Star 1D 4 11/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 4 13/01/2022 07:00
Tri-Star Bullish 30 4 17/01/2022 14:00
Bullish doji Star 1W 5 12/12/2021
Harami Bullish 1W 5 12/12/2021
Harami Cross 1W 5 12/12/2021
Tri-Star Bearish 30 5 17/01/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 5 17/01/2022 14:15
Belt Hold Bullish 5H 6 12/01/2022 06:00
Bullish Engulfing 5H 6 12/01/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 6 13/01/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 6 17/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 1W 7 28/11/2021
Belt Hold Bullish 1D 7 06/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 7 13/01/2022 11:00
Evening Star 1D 8 05/01/2022
Evening Doji Star 1D 8 05/01/2022
Engulfing Bearish 1D 8 05/01/2022
Belt Hold Bearish 1D 8 05/01/2022
Harami Bullish 5H 8 10/01/2022 14:00
Harami Cross 5H 8 10/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 8 13/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1W 9 14/11/2021
Deliberation Bearish 1D 9 04/01/2022
Doji Star Bearish 1D 9 04/01/2022
Tri-Star Bearish 30 9 13/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 9 13/01/2022 13:15
Tri-Star Bearish 15 10 13/01/2022 11:00
Deliberation Bearish 1W 12 24/10/2021
Doji Star Bearish 1W 12 24/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 12 06/01/2022 05:00
Belt Hold Bullish 1H 12 12/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 12 12/01/2022 09:00
Gravestone Doji 1D 13 28/12/2021
Homing Pigeon 5H 13 05/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 16 12/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 18 12/01/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1D 21 16/12/2021
Engulfing Bearish 1M 22 3/20
Tri-Star Bearish 30 22 10/01/2022 09:00
Harami Bullish 1D 23 14/12/2021
Harami Cross 1D 23 14/12/2021
Harami Cross Bearish 5H 23 27/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 23 27/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 23 06/01/2022 09:00
Harami Cross Bearish 1W 24 01/08/2021
Harami Bearish 1W 24 01/08/2021
Dragonfly Bearish 1W 24 01/08/2021
Hanging Man 1W 24 01/08/2021
Doji Star Bearish 1W 24 01/08/2021
Belt Hold Bullish 5H 24 24/12/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 24 24/12/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 24 10/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 25 05/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 1W 27 11/07/2021
Belt Hold Bullish 1D 27 08/12/2021
Deliberation Bearish 30 27 06/01/2022 10:00
Harami Bearish 1M 28 9/19
Hanging Man 1M 28 9/19
Bullish doji Star 1W 28 04/07/2021
Doji Star Bearish 1H 28 04/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 28 06/01/2022 13:15
Hanging Man 5H 29 22/12/2021 05:00
Belt Hold Bullish 30 29 06/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 29 06/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 1H 30 30/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 1D 31 02/12/2021
Tri-Star Bullish 30 31 05/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 31 06/01/2022 10:15
Bullish doji Star 1M 33 4/19
Hanging Man 5H 34 17/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 34 06/01/2022 09:00
Harami Bullish 1H 35 29/12/2021 10:00
Harami Cross 1H 35 29/12/2021 10:00
Doji Star Bearish 5H 36 16/12/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 36 05/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 37 28/12/2021 14:00
Harami Cross 1H 37 28/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 37 30/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1W 38 25/04/2021
Belt Hold Bullish 1H 40 27/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 15 40 04/01/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1H 41 27/12/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 41 27/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1W 42 28/03/2021
Belt Hold Bullish 1D 42 17/11/2021
Engulfing Bearish 5H 42 13/12/2021 11:00
Doji Star Bearish 15 42 30/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 44 29/12/2021 09:00
Harami Cross 5H 45 10/12/2021 08:00
Harami Bullish 5H 45 10/12/2021 08:00
Belt Hold Bearish 5H 46 09/12/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 46 28/12/2021 14:00
Harami Bearish 1M 47 02/18
Harami Cross Bearish 1M 47 02/18
Shooting Star 1W 47 21/02/2021
Shooting Star 1D 47 10/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 47 09/12/2021 07:00
Gravestone Doji 1W 48 14/02/2021
Doji Star Bearish 1W 48 14/02/2021
Deliberation Bearish 1W 48 14/02/2021
Harami Cross Bearish 30 48 28/12/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 48 29/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 49 08/12/2021 06:00
Bullish doji Star 1H 49 22/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 49 29/12/2021 09:15
Tri-Star Bullish 30 50 27/12/2021 14:30
Engulfing Bearish 1W 51 24/01/2021
Belt Hold Bullish 5H 51 07/12/2021 05:00
Hanging Man 1H 51 22/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1W 54 03/01/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 54 01/11/2021
Tri-Star Bearish 30 54 27/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1W 55 27/12/2020
Bullish Engulfing 1W 55 27/12/2020
Harami Cross Bearish 1W 56 20/12/2020
Belt Hold Bearish 1D 56 27/10/2021
Engulfing Bearish 5H 56 02/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 56 24/12/2021 14:00
Harami Cross Bearish 15 56 28/12/2021 13:00
Engulfing Bearish 1M 57 4/17
Harami Cross 1H 57 20/12/2021 14:00
Harami Bullish 1H 57 20/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1W 58 06/12/2020
Engulfing Bearish 1H 58 20/12/2021 11:00
Stick Sandwich 1H 58 20/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 30 58 24/12/2021 09:30
Tri-Star Bullish 15 58 27/12/2021 14:45
Tri-Star Bearish 15 59 27/12/2021 14:00
Bullish Hammer 1W 60 22/11/2020
Doji Star Bearish 1D 60 20/10/2021
Homing Pigeon 1H 60 20/12/2021 09:00
Bullish Hammer 5H 61 30/11/2021 08:00
Deliberation Bearish 1D 62 15/10/2021
Doji Star Bearish 1D 62 15/10/2021
Harami Bullish 1H 62 17/12/2021 13:00
Harami Cross 1H 62 17/12/2021 13:00
Tri-Star Bullish 30 62 23/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 63 27/12/2021 11:15
Three Black Crows 1M 64 9/16
Tri-Star Bearish 15 64 27/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1D 65 07/10/2021
Bullish Engulfing 1D 65 07/10/2021
Harami Cross Bearish 30 65 22/12/2021 13:00
Harami Bullish 1H 66 16/12/2021 14:00
Harami Cross 1H 66 16/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 5H 67 25/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 67 16/12/2021 11:00
Deliberation Bearish 1M 68 5/16
Doji Star Bearish 1M 68 5/16
Tri-Star Bearish 15 68 24/12/2021 13:00
Inverted Hammer 1W 69 20/09/2020
Tri-Star Bullish 15 69 24/12/2021 09:45
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận S55

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Sông Đà 505
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email