Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị (PCG)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
8,500.0 -300.0    -3.41%
17/09 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000PCG5 
 • Khối lượng: 274,600
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 8,000.0 - 9,600.0
PVGASCITY 8,500.0 -300.0 -3.41%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Engulfing Bearish 1D Hiện tại
Engulfing Bearish 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Shooting Star 1W 1 05/09/2021
Three Inside Up 1W 2 29/08/2021
Deliberation Bearish 1D 2 15/09/2021
Doji Star Bearish 1D 2 15/09/2021
Hanging Man 1D 2 15/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 2 15/09/2021
Harami Bullish 1W 3 22/08/2021
Harami Cross 1W 3 22/08/2021
Three Outside Down 1H 3 17/09/2021 10:00
Falling Three Methods 30 3 17/09/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 4 17/09/2021 09:00
Deliberation Bearish 1M 5 4/21
Doji Star Bearish 1M 5 4/21
Belt Hold Bearish 1W 5 08/08/2021
Dark Cloud Cover 1W 5 08/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 5 15/09/2021 07:00
Harami Bullish 15 5 17/09/2021 13:15
Harami Cross 15 5 17/09/2021 13:15
Doji Star Bearish 5H 6 14/09/2021 11:00
Three Black Crows 30 6 17/09/2021 10:00
Separating Lines Bullish 1M 8 01/21
Morning Doji Star 15 8 17/09/2021 10:45
Morning Star 15 8 17/09/2021 10:45
Three Inside Up 15 8 17/09/2021 10:45
Thrusting Bearish 1W 9 11/07/2021
Bullish Engulfing 5H 9 13/09/2021 05:00
Abandoned Baby Bullish 5H 9 13/09/2021 05:00
Bullish doji Star 15 9 17/09/2021 10:30
Harami Bullish 15 9 17/09/2021 10:30
Harami Cross 15 9 17/09/2021 10:30
Dragonfly Doji 5H 10 10/09/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1M 11 9/20
Dark Cloud Cover 1W 11 27/06/2021
Engulfing Bearish 5H 11 10/09/2021 07:00
Harami Cross Bearish 5H 12 09/09/2021 11:00
Harami Bullish 15 12 17/09/2021 09:45
Harami Cross 15 12 17/09/2021 09:45
Harami Cross Bearish 1D 13 27/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 13 15/09/2021 09:00
Three Outside Up 1D 14 26/08/2021
Belt Hold Bullish 1M 15 5/20
Bullish Hammer 1W 15 30/05/2021
Bullish Engulfing 1D 15 25/08/2021
Deliberation Bearish 1H 16 14/09/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 16 14/09/2021 11:00
Bullish doji Star 1D 17 23/08/2021
Harami Bullish 1D 17 23/08/2021
Harami Cross 1D 17 23/08/2021
Deliberation Bearish 5H 18 06/09/2021 13:00
Doji Star Bearish 5H 18 06/09/2021 13:00
Bullish doji Star 1W 19 18/04/2021
Engulfing Bearish 1H 20 13/09/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 20 13/09/2021 13:00
Abandoned Baby Bearish 1W 22 28/03/2021
Evening Doji Star 1W 22 28/03/2021
Harami Cross Bearish 5H 22 31/08/2021 12:00
Harami Cross Bearish 1H 22 13/09/2021 10:00
Doji Star Bearish 1W 23 21/03/2021
Gravestone Doji 1W 23 21/03/2021
Belt Hold Bearish 30 23 15/09/2021 09:00
Bullish doji Star 1D 24 12/08/2021
Separating Lines Bullish 5H 24 30/08/2021 11:00
Thrusting Bearish 1W 25 07/03/2021
Stick Sandwich 1D 25 11/08/2021
Engulfing Bearish 5H 25 30/08/2021 06:00
Bullish doji Star 1M 26 5/19
Harami Bullish 1M 26 5/19
Harami Cross 1M 26 5/19
Belt Hold Bearish 1D 27 09/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 27 10/09/2021 10:00
Three Outside Down 1H 28 10/09/2021 09:00
Belt Hold Bearish 5H 29 26/08/2021 07:00
Engulfing Bearish 1H 29 09/09/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 29 14/09/2021 10:30
Doji Star Bearish 1W 30 24/01/2021
Three Outside Up 1D 30 04/08/2021
Separating Lines Bullish 5H 30 25/08/2021 11:00
Gravestone Doji 1H 30 09/09/2021 13:00
Bullish Engulfing 1D 31 03/08/2021
Three White Soldiers 1W 32 10/01/2021
Gravestone Doji 1D 32 02/08/2021
Harami Cross Bearish 1H 32 09/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1W 34 27/12/2020
Harami Bullish 30 34 13/09/2021 13:30
Harami Cross 30 34 13/09/2021 13:30
Tri-Star Bullish 1W 36 13/12/2020
Harami Bullish 5H 36 20/08/2021 11:00
Harami Cross 5H 36 20/08/2021 11:00
Doji Star Bearish 30 36 13/09/2021 11:00
Engulfing Bearish 5H 37 20/08/2021 06:00
Belt Hold Bullish 30 37 13/09/2021 10:30
Bullish Engulfing 30 37 13/09/2021 10:30
Harami Bullish 1W 38 08/11/2020
Harami Cross 1W 38 08/11/2020
Belt Hold Bullish 5H 38 19/08/2021 10:00
Evening Doji Star 30 38 13/09/2021 10:00
Evening Star 30 38 13/09/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1W 39 13/09/2020
Doji Star Bearish 30 39 13/09/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 39 15/09/2021 09:00
Morning Star 1H 40 07/09/2021 13:00
Morning Doji Star 1H 40 07/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 40 07/09/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 40 07/09/2021 13:00
Abandoned Baby Bullish 1H 40 07/09/2021 13:00
Bullish doji Star 1H 41 07/09/2021 11:00
Deliberation Bearish 30 41 10/09/2021 14:30
Doji Star Bearish 30 41 10/09/2021 14:30
Belt Hold Bearish 5H 43 17/08/2021 08:00
Three Inside Up 1D 44 15/07/2021
Harami Bullish 1D 45 14/07/2021
Harami Cross 1D 45 14/07/2021
Doji Star Bearish 1M 47 7/17
Bullish doji Star 1D 47 12/07/2021
Doji Star Bearish 1H 47 06/09/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 47 10/09/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 48 14/09/2021 10:30
Abandoned Baby Bullish 1W 49 03/05/2020
Belt Hold Bullish 1W 49 03/05/2020
Bullish Hammer 1D 49 08/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 49 01/09/2021 14:00
Bullish doji Star 30 49 10/09/2021 09:00
Harami Bullish 30 49 10/09/2021 09:00
Harami Cross 30 49 10/09/2021 09:00
Bullish doji Star 1W 50 19/04/2020
Doji Star Bearish 15 50 14/09/2021 10:00
On Neck Bearish 1D 51 06/07/2021
Harami Cross Bearish 30 51 09/09/2021 13:30
Three Inside Up 15 51 14/09/2021 09:45
Upside Gap Three Methods 1M 52 01/17
Abandoned Baby Bullish 1W 52 05/04/2020
Belt Hold Bullish 5H 52 10/08/2021 11:00
Bullish Engulfing 5H 52 10/08/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 52 01/09/2021 10:00
Harami Bullish 15 52 14/09/2021 09:30
Harami Cross 15 52 14/09/2021 09:30
Three Outside Up 1M 53 12/16
Bullish doji Star 1W 53 15/03/2020
Bullish Engulfing 1H 53 01/09/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 53 01/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 1M 54 11/16
Bullish doji Star 1D 55 30/06/2021
Belt Hold Bearish 5H 55 09/08/2021 05:00
Belt Hold Bearish 30 55 09/09/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 55 13/09/2021 14:15
Engulfing Bearish 15 55 13/09/2021 14:15
Three Outside Down 1D 56 29/06/2021
Belt Hold Bullish 30 56 09/09/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 56 09/09/2021 09:00
Engulfing Bearish 1D 57 28/06/2021
Harami Cross Bearish 30 57 08/09/2021 14:30
Dragonfly Bearish 1D 58 25/06/2021
Hanging Man 1D 58 25/06/2021
Tri-Star Bearish 15 58 13/09/2021 13:15
Hanging Man 1D 59 24/06/2021
Dragonfly Bearish 1D 59 24/06/2021
Deliberation Bearish 1D 60 23/06/2021
Doji Star Bearish 1D 60 23/06/2021
Hanging Man 1D 60 23/06/2021
Dragonfly Bearish 1D 60 23/06/2021
Separating Lines Bullish 5H 60 04/08/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 60 13/09/2021 11:00
Stick Sandwich 1H 61 30/08/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 61 30/08/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1H 61 30/08/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 61 13/09/2021 10:30
Bullish Engulfing 15 61 13/09/2021 10:30
Separating Lines Bullish 1H 62 30/08/2021 09:00
Abandoned Baby Bearish 30 62 08/09/2021 10:30
Evening Doji Star 30 62 08/09/2021 10:30
Evening Star 30 62 08/09/2021 10:30
Belt Hold Bearish 1H 63 27/08/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 63 27/08/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 63 08/09/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 63 13/09/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1W 64 06/10/2019
Stick Sandwich 5H 64 02/08/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1M 65 12/15
Harami Bullish 1H 65 27/08/2021 11:00
Harami Cross 1H 65 27/08/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 65 08/09/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1D 66 14/06/2021
Belt Hold Bearish 5H 66 30/07/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 66 13/09/2021 09:15
Downside Gap Three Methods 1M 67 10/15
Inverted Hammer 1M 67 10/15
Belt Hold Bullish 5H 67 30/07/2021 05:00
Bullish Engulfing 5H 67 30/07/2021 05:00
Harami Cross Bearish 1H 67 27/08/2021 09:00
Harami Cross Bearish 1W 68 08/09/2019
Hanging Man 1W 68 08/09/2019
Dragonfly Bearish 1W 68 08/09/2019
Doji Star Bearish 1W 68 08/09/2019
Separating Lines Bullish 1H 68 26/08/2021 14:00
Doji Star Bearish 15 68 10/09/2021 14:45
Abandoned Baby Bullish 30 69 07/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 69 07/09/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 69 07/09/2021 13:00
Morning Doji Star 30 69 07/09/2021 13:00
Morning Star 30 69 07/09/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 69 10/09/2021 14:15
Bullish Engulfing 15 69 10/09/2021 14:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận PCG

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email