Công ty cổ phần Tập đoàn Pan (PAN)

Ho Chi Minh
23,650.0
-100.0(-0.42%)
  • Khối lượng:
    953,400
  • Giá Mua/Bán:
    23,600.0/23,650.0
  • Biên độ ngày:
    23,600.0 - 23,850.0

Dữ liệu Lịch sử PAN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
23,650.023,800.023,850.023,600.0953.40K-0.42%
23,750.023,700.024,100.023,650.0974.30K+0.21%
23,700.023,500.023,900.023,200.01.49M+0.42%
23,600.024,600.024,600.023,250.01.98M-2.88%
24,300.024,400.024,600.024,100.01.04M-1.22%
24,600.024,100.024,900.024,050.02.69M+2.29%
24,050.024,000.024,200.023,650.01.12M+0.84%
23,850.023,800.024,000.023,600.0946.70K0.00%
23,850.024,100.024,500.023,700.01.45M-0.63%
24,000.023,850.024,050.023,700.01.76M0.00%
24,000.023,700.024,200.023,600.02.40M+1.27%
23,700.023,300.023,700.023,100.01.75M+3.72%
22,850.023,300.023,300.022,800.01.30M0.00%
22,850.022,800.023,300.022,600.02.43M+2.24%
22,350.021,500.022,350.021,400.0974.60K+3.47%
21,600.021,600.021,900.021,550.0610.30K-0.46%
21,700.022,150.022,500.021,700.01.11M-2.69%
22,300.022,400.022,800.022,300.01.00M0.00%
22,300.022,700.022,900.022,250.01.10M-1.76%
22,700.022,600.022,900.022,500.01.46M+1.57%
22,350.022,300.022,800.022,200.01.05M-0.22%
22,400.022,300.023,200.022,300.01.22M+1.13%
Cao nhất: 24,900.0Thấp nhất: 21,400.0Chênh lệch: 3,500.0Trung bình: 23,202.3% Thay đổi: 6.8