CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex (VTX)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
15,000
0
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
15,000
15,000
Biên độ 52 tuần
10,500
20,000
Khối lượng
300
Giá đ.cửa hôm trước
19,000
Giá mở cửa
15,000
Biên độ ngày
15,000-15,000
Biên độ 52 tuần
10,500-20,000
Khối lượng
300
KLTB (3 thg)
300
Thay đổi 1 năm
25%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
20,972,321
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về VTX?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP Vận tải đa phương thức Vietranstimex

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX, trước là CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC, là công ty có trụ sở tại Việt Nam, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hoá, dịch vụ vận tải và nhà kho. Các dịch vụ vận tải của Công ty bao gồm vận tải hàng hoá, vận tải bằng đường thuỷ nội địa, vận tải ven biển, vận tải viễn dương và vận tải đa phương tiện. Công ty cũng cung cấp các hoạt động hỗ trợ kinh doanh cho vận tải như dịch vụ xếp dỡ, dịch vụ xếp đặc biệt cho hàng hoá nặng từ 100 đến 5000 tấn từ cầu cảng lên xà lan hoặc ngược lại; dịch vụ bảo quản và dịch vụ nâng/dựng. Các dịch vụ khác bao gồm thực hiện thông quan, môi giới tàu, đại lý tàu biển và đại lý tiếp vận quốc tế, dịch vụ tư vấn và thiết kế cho đề xuất xây dựng giao thông, bốc dỡ hàng hoá và tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông. Công ty cũng tham gia cho thuê máy móc và thiết bị như rơ moóc thuỷ lực, Rơ moóc Tự Hành (SPMT), rơ moóc gầm thấp, cần cẩu di động, bơm dằn tàu và cột dàn tải.

Báo cáo Thu nhập B