CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ)

Hà Nội
9,000.0
+300.0(+3.45%)
 • Khối lượng:
  1,420,816
 • Giá Mua/Bán:
  0.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  8,700.0 - 9,100.0

Dữ liệu Lịch sử IDJ

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
05/01/2023 - 05/02/2023
9,000.08,900.09,100.08,700.01.42M+3.45%
9,000.08,900.09,100.08,700.01.42M+3.45%
8,700.09,000.09,200.08,600.02.19M-3.33%
8,700.09,000.09,200.08,600.02.19M-3.33%
9,000.09,800.010,200.09,000.03.80M-8.16%
9,000.09,800.010,200.09,000.03.80M-8.16%
9,800.09,700.09,800.09,300.01.77M+2.08%
9,800.09,700.09,800.09,300.01.77M+2.08%
9,600.09,300.010,000.09,000.03.24M+3.23%
9,600.09,300.010,000.09,000.03.24M+3.23%
9,300.09,400.09,700.09,300.01.44M0.00%
9,300.09,400.09,700.09,300.01.44M0.00%
9,300.09,500.09,800.09,200.02.69M+1.09%
9,300.09,500.09,800.09,200.02.69M+1.09%
9,200.08,400.09,200.08,400.02.95M+9.52%
9,200.08,400.09,200.08,400.02.95M+9.52%
8,400.08,100.08,500.08,100.01.33M+3.70%
8,400.08,100.08,500.08,100.01.33M+3.70%
8,100.08,200.08,200.07,900.0821.74K0.00%
8,100.08,200.08,200.07,900.0821.74K0.00%
8,100.08,100.08,400.08,100.01.07M-1.22%
8,100.08,100.08,400.08,100.01.07M-1.22%
8,200.08,400.08,500.08,100.0721.81K0.00%
8,200.08,400.08,500.08,100.0721.81K0.00%
8,200.08,400.08,600.08,200.01.46M0.00%
8,200.08,400.08,600.08,200.01.46M-8.89%
8,200.08,300.08,500.07,700.01.52M+1.23%
8,100.08,300.08,600.08,100.0911.23K-2.41%
8,300.08,600.08,800.08,300.01.57M-3.49%
8,600.08,900.08,900.08,300.01.65M0.00%
Cao nhất: 10,200.0Thấp nhất: 7,700.0Chênh lệch: 2,500.0Trung bình: 8,766.7% Thay đổi: 4.7
 • lỗ sấp mặt
  0
  • lỗ sấp mặt
   0
   • lỗ sấp mặt
    0
    • Siêu phẩm của năm.
     0
     • Siêu phẩm của năm.
      0
      • Múc mạnh sắp phi rồi
       0
       • siêu phẩm 2020
        0
        • hi vọng vậy chứ đag lo quá bạn ơi
         0
       • hiện tại có thể điều chỉnh nhưng về tương lai những quý tới khá hứa hẹn
        0
        • hnay mới mua thế mà nó sàn sợ quá anh ạ
         0
       • hiện tại có thể điều chỉnh nhưng về tương lai những quý tới khá hứa hẹn
        0
        • Các bạn nghĩ gì về cổ này
         0