Houghton Mifflin Harcourt Co (HMHC)

NASDAQ
21.03
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Biên độ ngày:
    20.99 - 21.18
  • Biên độ 52 tuần:
    8.75 - 21.18
Giao dịch gần mức Đỉnh trong 52 tuần

Dữ liệu Lịch sử HMHC

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
24/02/2022 - 12/08/2022
21.0321.0121.1820.999.44M+0.10%
21.0121.0821.1021.009.21M-0.24%
21.0621.0021.0820.997.02M+0.33%
20.9921.0221.0220.992.06M-0.10%
21.0121.0121.0320.995.15M+0.05%
21.0021.0121.0120.975.63M0.00%
21.0020.9721.0120.972.93M+0.19%
20.9621.0521.0620.953.75M-0.43%
21.0520.9921.0620.963.27M+0.33%
20.9820.9520.9920.926.89M+0.19%
20.9420.9220.9720.893.93M+0.14%
20.9120.9120.9120.844.39M+0.14%
20.8820.9620.9720.878.69M-0.10%
20.9020.9621.0020.836.25M-0.43%
20.9920.9321.0020.914.66M+0.33%
20.9220.9520.9620.878.79M-0.05%
20.9320.9220.9820.907.70M-0.05%
20.9420.9520.9920.866.78M-0.10%
20.9620.9521.0020.934.18M+0.24%
20.9121.0121.0520.916.37M-0.62%
21.0420.9221.1320.926.48M+0.57%
20.9220.8920.9420.875.56M+0.19%
20.8820.9220.9520.866.08M-0.19%
20.9220.9120.9420.894.98M+0.05%
20.9120.9220.9520.896.50M-0.10%
20.9320.9320.9620.874.99M+0.10%
20.9120.9721.0420.897.80M-0.19%
20.9520.9021.0720.858.03M+0.14%
20.9220.9021.0720.8511.01M+0.24%
20.8720.8720.9120.838.74M-0.76%
Cao nhất: 21.18Thấp nhất: 20.83Chênh lệch: 0.35Trung bình: 20.95% Thay đổi: 0.00