CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND)

Hà Nội
16,800
+200(+1.20%)
 • Khối lượng:
  10,700
 • Giá Mua/Bán:
  9,800/10,000
 • Biên độ ngày:
  16,600 - 16,800
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000HND6

Bình luận HND

Bạn cảm thấy thế nào về Nhiệt điện Hải Phòng?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)