Evergrande Property Services Group (6666)

Hồng Kông
2.30
0.00(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    2.27/2.30
  • Biên độ ngày:
    2.13 - 2.32

Dữ liệu Lịch sử 6666

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/02/2022 - 10/08/2022
2.302.232.322.1348.65M+2.68%
2.242.162.322.10142.03M+13.71%
1.971.901.981.7156.41M+8.84%
1.811.912.031.7851.91M-5.73%
1.922.142.141.9243.40M-11.52%
2.172.102.222.0340.10M+0.46%
2.162.032.172.0335.76M+9.64%
1.971.962.001.8837.49M+2.07%
1.932.132.161.9150.21M-8.96%
2.122.232.232.0637.40M-4.93%
2.232.352.352.2361.58M-5.91%
2.372.382.422.3610.48M+0.42%
2.362.412.422.3511.90M-2.07%
2.412.362.432.369.18M+2.55%
2.352.462.472.3222.49M-3.29%
2.432.482.482.4115.90M+0.83%
2.412.552.552.4030.81M-6.59%
2.582.602.612.5611.66M+0.78%
2.562.662.672.5616.74M-3.76%
2.662.762.762.6329.45M-3.97%
2.772.722.822.7223.21M+0.73%
2.752.772.782.7111.10M-0.36%
2.762.772.802.7511.31M-0.36%
2.772.792.802.7226.58M+0.73%
2.752.792.812.7421.14M-2.48%
2.822.802.952.7955.91M+0.36%
2.812.722.842.7033.88M+4.85%
2.682.662.742.6622.90M+1.13%
2.652.642.682.6016.32M+0.38%
2.642.612.692.6118.91M+14.78%
Cao nhất: 2.95Thấp nhất: 1.71Chênh lệch: 1.24Trung bình: 2.41% Thay đổi: 0.00