CTCP Bibica (BBC)

Ho Chi Minh
60,000.0
+1,400.0(+2.39%)
  • Khối lượng:
    200
  • Giá Mua/Bán:
    58,600.0/60,400.0
  • Biên độ ngày:
    60,000.0 - 60,300.0

Bình luận BBC

Bạn cảm thấy thế nào về Bibica?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)