CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
9,200
-1,600(-14.81%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử VTG

Khung Thời Gian
Daily
11/02/2022 - 25/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
9,2009,2009,2009,2000.10K-14.81%
9,2009,2009,2009,2000.10K-14.81%
10,80010,80010,80010,8000.10K-14.29%
10,80010,80010,80010,8000.10K-14.29%
12,60012,60012,60012,6000.10K-14.86%
12,60012,60012,60012,6000.10K-14.86%
14,80014,80014,80014,8000.20K+6.47%
14,80014,80014,80014,8000.20K+6.47%
13,90013,90013,90013,9000.20K+6.11%
13,10013,10013,10013,1002.00K+3.97%
12,60016,60016,60012,6000.30K-5.26%
13,30017,90017,90013,3002.20K-10.74%
14,90020,10020,10014,9000.70K-14.86%
17,50017,50017,50017,5000.10K-12.50%
20,00015,30020,00015,30013.10K+11.73%
17,90017,90017,90017,9001.00K0.00%
17,90017,80017,90017,8001.20K+13.29%
15,80019,00019,00015,8000.80K-13.66%
18,30018,50018,50018,3003.50K-14.88%
21,50021,50021,50021,5001.00K+13.16%
19,00019,00021,00019,0002.30K-3.06%
19,60019,60019,60019,6000.10K-14.78%
23,00023,00023,00023,0001.20K+22.34%
18,80020,50020,50018,8001.50K+4.44%
18,00020,00020,00018,0002.20K+5.88%
17,00017,50017,50017,0001.20K+3.03%
16,50016,50016,50016,5000.50K+10.00%
15,00015,00015,00015,0000.20K-0.66%
15,10015,10015,10015,1000.40K+14.39%
13,20013,20013,20013,2000.10K+43.48%
Cao nhất
23,000
% Thay đổi
-34
Trung bình
15,557
Chênh lệch
13,800
Thấp nhất
9,200