CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG)

Hà Nội
21,500
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    6,900/7,400
  • Biên độ ngày:
    21,500 - 21,500

Dữ liệu Lịch sử VTG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/06/2019 - 30/01/2023
17,90017,80017,90017,8001.20K+13.29%
15,80019,00019,00015,8000.80K-13.66%
18,30018,50018,50018,3003.50K-14.88%
21,50021,50021,50021,5001.00K+13.16%
19,00019,00021,00019,0002.30K-3.06%
19,60019,60019,60019,6000.10K-14.78%
23,00023,00023,00023,0001.20K+22.34%
18,80020,50020,50018,8001.50K+4.44%
18,00020,00020,00018,0002.20K+5.88%
17,00017,50017,50017,0001.20K+3.03%
16,50016,50016,50016,5000.50K+10.00%
15,00015,00015,00015,0000.20K-0.66%
15,10015,10015,10015,1000.40K+14.39%
13,20013,20013,20013,2000.10K0.00%
13,20013,20013,20013,2000.10K+14.78%
11,50011,50011,50011,5000.00%
11,50011,50011,50011,5000.10K+15.00%
10,00010,00010,00010,0001.00K+4.17%
9,6009,6009,6009,6001.20K+3.23%
9,3009,3009,3009,3001.60K0.00%
9,3009,3009,3009,3000.20K0.00%
9,3009,3009,3009,3001.40K-2.11%
9,5009,5009,5009,5002.00K+11.76%
8,5008,5008,5008,5000.00%
8,5008,5008,5008,5000.00%
8,5008,5008,5008,5001.00K+3.66%
8,2008,2008,2008,2000.00%
8,2008,2008,2008,2000.10K+1.23%
8,1008,1008,1008,1000.10K+39.66%
5,8005,8005,8005,8001.00K-67.60%
Cao nhất: 23,000Thấp nhất: 5,800Chênh lệch: 17,200Trung bình: 13,257% Thay đổi: 0