ZAR/RON - Rand Nam Phi Đồng Leu Romania

Tỷ giá thời gian thực
0.2423
-0.0013(-0.55%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2437
 • Giá Mua/Bán:
  0.2423/0.2424
 • Biên độ ngày:
  0.2416 - 0.2427
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rand Nam Phi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Leu Romania

Dữ liệu Lịch sử ZAR/RON

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/10/2023 - 30/11/2023
0.24230.24170.24270.2416+0.32%
0.24150.24310.24520.2414-0.58%
0.24290.24320.24400.2414-0.12%
0.24320.24110.24390.2409+1.00%
0.24080.24220.24300.2400-0.50%
0.24200.24190.24350.2415+0.12%
0.24170.24430.24540.2415-1.06%
0.24430.24780.24830.2439-1.33%
0.24760.24770.24950.2465+0.04%
0.24750.24950.25070.2477-0.68%
0.24920.25190.25240.2485-0.95%
0.25160.25080.25260.2503+0.44%
0.25050.24820.25100.2472+1.01%
0.24800.24850.24930.2476-0.12%
0.24830.24960.25010.2474-0.40%
0.24930.25110.25170.2490-0.64%
0.25090.25310.25370.2506-0.79%
0.25290.25350.25440.2522-0.04%
0.25300.25350.25460.2521-0.08%
0.25320.25390.25500.2528-0.20%
0.25370.25390.25480.25280.00%
0.25370.25190.25420.2507+0.83%
0.25160.24790.25220.2474+1.57%
0.24770.24900.25030.2478-0.44%
Cao nhất: 0.2550Thấp nhất: 0.2400Chênh lệch: 0.0150Trung bình: 0.2478% Thay đổi: -2.6209
Bạn cảm thấy thế nào về ZAR/RON?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ