TWD/GBP - Đô la Đài Loan Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.02825
-0.00089(-3.07%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.02915
 • Giá Mua/Bán:
  0.02825/0.02826
 • Biên độ ngày:
  0.02813 - 0.02843
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Đài Loan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử TWD/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 30/09/2022
0.028250.028290.028430.02813-0.11%
0.028290.029140.029210.02820-2.87%
0.029120.029430.029810.02890-1.02%
0.029420.029180.029540.02904+0.82%
0.029180.029130.030170.02883+0.19%
0.029130.029110.029160.02899+0.56%
0.028960.028130.028990.02806+2.92%
0.028140.028230.028290.02790-0.36%
0.028250.028020.028290.02796+0.79%
0.028030.027860.028060.02781+0.49%
0.027890.027960.028030.02789-0.25%
0.027960.028020.028020.02795-0.07%
0.027980.027950.028110.02783+0.10%
0.027950.027860.027960.02776+0.32%
0.027860.027930.028010.02777-0.19%
0.027920.027710.027970.02757+0.66%
0.027730.027880.027920.02766-0.54%
0.027880.027830.027920.02783-0.28%
0.027960.028120.028130.02786-0.54%
0.028120.028110.028200.02800+0.02%
0.028110.028180.028350.02805-0.27%
0.028190.028170.028210.02795+0.08%
0.028160.028450.028450.02816-1.03%
0.028460.028450.028470.02840+0.34%
0.028360.028340.028420.02819+0.09%
0.028330.028410.028450.02819-0.27%
0.028410.028140.028420.02809+0.88%
0.028160.028080.028220.02796+0.31%
Cao nhất: 0.03017Thấp nhất: 0.02757Chênh lệch: 0.00259Trung bình: 0.02829% Thay đổi: 0.63056
Bạn cảm thấy thế nào về TWD/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ