TWD/BHD - Đô la Đài Loan Đồng Dinar Bahrain

Ngoại hối thời gian thực
0.01257
+0.00001(+0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.01257
 • Giá Mua/Bán:
  0.01257/0.01257
 • Biên độ ngày:
  0.01256 - 0.01258
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Đài Loan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Bahrain

Dữ liệu Lịch sử TWD/BHD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
17/07/2022 - 17/08/2022
0.012570.012570.012580.01256-0.09%
0.012580.012550.012580.01255+0.21%
0.012560.012580.012580.01255-0.20%
0.012580.012580.012580.012580.00%
0.012580.012580.012600.012560.00%
0.012580.012600.012610.01256-0.15%
0.012600.012550.012630.01254+0.38%
0.012550.012560.012580.01254-0.05%
0.012560.012580.012580.01254-0.09%
0.012570.012580.012580.01257-0.04%
0.012580.012580.012600.01256-0.07%
0.012580.012570.012590.012550.00%
0.012590.012580.012590.01255+0.09%
0.012580.012500.012620.01250+0.60%
0.012500.012560.012570.01249-0.47%
0.012560.012560.012560.012550.00%
0.012560.012600.012610.01252-0.32%
0.012600.012620.012620.01257-0.17%
0.012620.012600.012620.01257+0.20%
0.012600.012640.012640.01257-0.31%
0.012640.012620.012650.01260-0.06%
0.012640.012650.012650.012620.00%
0.012650.012600.012650.01259+0.36%
0.012600.012610.012630.01257-0.09%
0.012610.012640.012650.01258-0.24%
0.012640.012630.012650.01259+0.08%
0.012630.012600.012630.01259+0.28%
0.012600.012600.012600.012600.00%
Cao nhất: 0.01265Thấp nhất: 0.01249Chênh lệch: 0.00016Trung bình: 0.01259% Thay đổi: -0.19344
Bạn cảm thấy thế nào về TWD/BHD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ