SGD/THB - Đô la Singapore Baht Thái

Tỷ giá thời gian thực
26.3121
+0.0566(+0.22%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  26.2555
 • Giá Mua/Bán:
  26.2879/26.3364
 • Biên độ ngày:
  26.2269 - 26.3375
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Singapore
 • Tiền tệ Thứ cấp:Baht Thái

Dữ liệu Lịch sử SGD/THB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2023 - 08/12/2023
26.312126.229226.337526.2269+0.32%
26.228226.198726.353226.1848+0.07%
26.208726.259126.319326.1298-0.16%
26.250726.348226.408626.2295-0.32%
26.335826.149926.379926.0292+0.84%
26.116926.409526.424126.1028-1.06%
26.398026.128126.457326.0822+1.08%
26.115726.096826.199226.0084+0.11%
26.087326.234326.258726.0496-0.50%
26.217426.349426.433126.1935-0.45%
26.335826.308126.489726.2636+0.17%
26.291826.262326.370226.2127+0.20%
26.238926.284126.351826.1907-0.04%
26.249326.306926.370326.1936-0.17%
26.294526.154626.340826.0870+0.57%
26.144226.134626.186826.0263+0.09%
26.120526.344826.428926.0850-0.69%
26.301026.324226.403226.2516-0.04%
26.311926.475326.552826.3049-0.58%
26.464126.425126.576526.3988+0.19%
26.414826.285026.530626.2558+0.59%
26.260526.193426.328026.1062+0.33%
26.173826.254226.287126.1551-0.22%
Cao nhất: 26.5765Thấp nhất: 26.0084Chênh lệch: 0.5681Trung bình: 26.2553% Thay đổi: 0.3090
Bạn cảm thấy thế nào về SGD/THB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ