SAR/QAR - Đồng Riyal Saudi Đồng Riyal Qatar

Ngoại hối thời gian thực
0.9737
-0.0038(-0.39%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.9775
 • Giá Mua/Bán:
  0.9684/0.9790
 • Biên độ ngày:
  0.9734 - 0.9781
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Riyal Qatar

Dữ liệu Lịch sử SAR/QAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/11/2022 - 04/12/2022
0.96810.97760.97800.9732-0.83%
0.97620.97360.97790.9717+0.83%
0.96820.97210.97800.9717-0.03%
0.96850.97220.97730.97180.00%
0.96850.97480.97750.9711-0.73%
0.97560.97610.97800.9754-0.02%
0.97580.97600.97690.9744+0.10%
0.97480.97370.97620.9735+0.13%
0.97350.97300.97500.9729+0.07%
0.97280.97460.97550.9728-0.07%
0.97350.97330.97510.9732+0.04%
0.97310.97400.97550.9722+0.02%
0.97290.97400.97570.97210.00%
0.97290.96890.97550.9688+0.43%
0.96870.97220.97540.9683+0.14%
0.96730.97590.97640.9722-0.73%
0.97440.97320.97680.9707+0.68%
0.96780.97240.97900.9701-0.04%
0.96820.97290.97710.9720-0.04%
0.96860.97750.97970.9721-0.03%
0.96890.96890.97900.9688+0.02%
Cao nhất: 0.9797Thấp nhất: 0.9683Chênh lệch: 0.0114Trung bình: 0.9713% Thay đổi: -0.0619
Bạn cảm thấy thế nào về SAR/QAR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ