SAR/QAR - Đồng Riyal Saudi Đồng Riyal Qatar

Tỷ giá thời gian thực
0.9708
0.0000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.9708
 • Giá Mua/Bán:
  0.9703/0.9713
 • Biên độ ngày:
  0.9707 - 0.9710
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Riyal Qatar

Dữ liệu Lịch sử SAR/QAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2023 - 30/09/2023
0.97080.97080.97100.9707-0.14%
0.97210.97190.97240.9719+0.04%
0.97170.97180.97210.97180.00%
0.97170.97210.97230.9718-0.02%
0.97190.97220.97280.9716+0.01%
0.97180.97210.97210.9719-0.01%
0.97190.97190.97250.9712+0.09%
0.97100.97210.97240.9714-0.09%
0.97190.97180.97240.9714+0.10%
0.97090.97760.97760.9714-0.04%
0.97130.97210.97250.9716-0.05%
0.97180.97220.97220.9718-0.03%
0.97210.97180.97260.9714+0.16%
0.97050.97210.97260.9714-0.08%
0.97130.97210.97250.9717+0.03%
0.97100.97190.97250.9713-0.03%
0.97130.97190.97230.9717-0.05%
0.97180.97180.97220.9715+0.06%
0.97120.97180.97220.9715-0.05%
0.97170.97190.97240.9715+0.05%
0.97120.97190.97220.9715-0.06%
0.97180.97170.97220.9714+0.08%
0.97100.97140.97200.9712+0.03%
Cao nhất: 0.9776Thấp nhất: 0.9707Chênh lệch: 0.0069Trung bình: 0.9715% Thay đổi: 0.0089
Bạn cảm thấy thế nào về SAR/QAR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ